بیوتکنولوژی در خدمت سلامت

هدف ما بکارگیری دانش بیوتکنولوژی در کنار علم بیوانفورماتیک در جهت کاهش محدودیت های مطالعات درمانی و تولید ترکیبات دارویی موثر در درمان بیماری ها از جمله سرطان، پارانوشیا، اگزما و … می باشد
bioinformatic

انجام پروژه های بیوانفورماتیکی

microtube in a rack

تولید کیت های تشخیصی

biotechnological cosmetics

تولید محصولات زیبایی بر پایه دانش نانوبیوتکنولوژی

microscope

تولید فراورده های بیوتکنولوژیک دارویی